12/9/10

Ημερίδα ΕΕΛ/ΛΑΚ


Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) διοργανώνει Ημερίδα με θέμα “Έργα ΕΛ/ΛΑΚ: Χρήσιμα για το Δημόσιο Τομέα”. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010 στην Αθήνα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο Αμφιθέατρο ‘ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΡΒΑΣ’. Στόχος της Ημερίδας είναι η προώθηση έργων ΕΛ/ΛΑΚ που είναι χρήσιμα για το Δημόσιο Τομέα και η διάχυση της γνώσης και των νέων εξελίξεων σχετικά με το ΕΛ/ΛΑΚ. Στην ημερίδα, θα παρουσιασθούν οι ελληνοποιήσεις λογισμικού και οδηγιών χρήσης τους για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα. Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα θα ενημερωθούν για τις δράσεις στα παρακάτω έργα:


A Shared Culture - Creative CommonsFor more information about the video, including photo attributions, please visit:
http://creativecommons.org/asharedculture

3/8/10

Πρωτοβουλίες - Στόχοι - Σκοπός


Ο Σύλλογος στα πλαίσια των προσπαθειών επίτευξης αυτής της ισότιμης προώθησης του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ζάκυνθο, μερικές απ' τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει είναι:

- Να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ.

- Να φροντίσει για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν το ΕΛ/ΛΑΚ στη Ζάκυνθο και το ευρύτερο χώρο της περιφέρειας.

- Να εργαστεί ώστε να υπάρξει συνεργασία με την ισότιμη συμμετοχή όλων των φορέων που έχουν άμεσο ή έμμεσο ρόλο στη διάδοση και ανάπτυξη της τεχνολογίας στη Ζάκυνθο, όπως μεταξύ άλλων της εκπαιδευτικής κοινότητας καθώς και όσων ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με το ΕΛ/ΛΑΚ.

- Να δημιουργήσει κέντρα προώθησης του ΕΛ/ΛΑΚ στη Ζάκυνθο (με στόχους τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, την καταγραφή αναγκών για την εισαγωγή και χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ σε διαφορετικούς τομείς καθώς και την καταγραφή των φορέων και των οργανώσεων που ασχολούνται με το ΕΛ/ΛΑΚ στη Ζάκυνθο).

- Να συμβάλει στο συντονισμό των ομάδων εθελοντών στη Ζάκυνθο, ώστε να αποτελέσουν το βασικό κορμό για την ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού και εφαρμογών.

- Να υποστηρίξει την ανάπτυξη και προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στο ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και την ενημέρωση των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση τους ή για τη μετάβαση τους σε αυτά.

- Να προσφέρει τεχνική υποστήριξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ και συγκεκριμένα δημιουργία υπηρεσίας υποστήριξης, μέριμνα για (εντοπιοποίηση) λογισμικού, ανάπτυξη γλωσσαρίου, καθώς και να συμβάλει στην ανάπτυξη εφαρμογών για τις οποίες υπάρχει ζήτηση.


Η υλοποίηση όλων των παραπάνω στόχων βασίζεται στην ενεργή συνεργασία:

- των ενδιαφερόμενων φορέων-χρηστών (δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικοί φορείς και επιχειρήσεις),

- των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ικανής βάσης επιχειρησιακών μοντέλων υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης ΕΛ/ΛΑΚ.


Σύλλογος Ελεύθερου Λογισμικού Ζακύνθου.

Ένα παράθυρο στον κόσμο, τη δουλειά και τη ζωή.


Ο Σύλλογος Ελεύθερου Λογισμικού Ζακύνθου είναι ένα παράθυρο στον κόσμο, τη δουλειά και τη ζωή των ανθρώπων που στηρίζουν το ελεύθερο λογισμικό στη Ζάκυνθο.

Ο Σύλλογος
δημιουργήθηκε από μια μερίδα ανθρώπων που συναντήθηκαν, γνωρίστηκαν και έδρασαν με σκοπό την προώθηση του ΕΛ/ΛΑΚ στο νησί της Ζακύνθου.
Αποτελεί επίσημο μη κερδοσκοπικό σύλλογο με στόχο τη διάδοση του ανοικτού λειτουργικού συστήματος, την υποστήριξη των χρηστών του στη Ζάκυνθο καθώς και τη δημιουργία κοινής βάσης τεχνογνωσίας σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό γενικότερα.

Ο καθένας μπορεί να έρθει στο Σύλλογό μας και χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση να βοηθηθεί ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ΕΛ/ΛΑΚ όπου αυτό είναι δυνατόν. Ο Σύλλογος χρειάζεται την στήριξη σας και σας καλεί να γίνεται μέλη σε αυτόν και να προσφέρετε με όποιον τρόπο μπορείτε στη διάδοση του ΕΛ/ΛΑΚ άλλα και στις πολυποίκιλες δράσεις του Συλλόγου.

Δεν χρειάζεται να έχετε μεγάλη πείρα για να γίνετε μέλος του Συλλόγου. Το μόνο που χρειάζεται είναι θέληση για συνεργασία. Ο στόχος μας είναι για κάθε μέλος να συνεισφέρει αυτά που ξέρει και να μάθει από τα άλλα μέλη.

Οι συναντήσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό.

Με τιμή
Σύλλογος Ελεύθερου Λογισμικού Ζακύνθου.